zondag 30 mei 2010

Greenpeace eist olieramp op

Obama not amused

Milieu-organisatie Greenpeace heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de olieramp in de Golf van Mexico. Actievoerders zouden het lek hebben veroorzaakt om aandacht te vragen voor de risico's van oliewinning. Greenpeace-woordvoerder James McIntyre lichtte de actie toe: "Met het veroorzaken van deze ongekende natuurramp willen we aandacht vragen voor de gevaren die oliewinning met zich meebrengt. We zien nu dat duizenden dieren sterven als gevolg van een onbenullig lek op een olieplatform. Hiermee geven we aan dat dit veel eerder had kunnen gebeuren. Hopelijk opent dit de ogen van de wereldleiders en machtige oliemaatschappijen."

De reacties op de manoeuvre van Greenpeace zijn verdeeld. Volgens financieel ecoloog Frits Heijkam, van het Amerikaanse Kermit Wallice Enterprise Institute schiet de milieu-organisatie haar doel voorbij: "Natuurlijk is dit een zeer effectieve manier om aandacht te vragen voor het probleem. Toch heb ik bedenkingen bij de uiteindelijke gevolgen van deze actie en dan doel ik met name op de aanzienlijke milieuschade."
Greenpeace erkent de nadelige uitwerkingen van de ramp. McIntyre: "De milieuschade was inderdaad een moeilijk punt bij de beslissing tot deze actie. Ook wij vinden dat wel degelijk jammer. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat je er soms iets voor over moet hebben, wil je daadwerkelijk maatschappelijke bewustwording creëren voor een milieu-gerelateerd onderwerp."

De olieramp begint een pijnlijke episode te worden voor de Amerikaanse president Obama. Volgens critici reageerde hij aanvankelijk te traag op de ontwikkelingen in de Golf van Mexico. Nu de milieuramp is opgeëist, is Obama gedwongen zijn toon te verharden: "Mijn regering zal krachtig en spoedig handelen om niet alleen de verantwoordelijken aan te spreken op hun acties, maar ook de betrokkenen te wijzen op hun daden.", aldus Obama, die naar eigen zeggen not amused was door de actie van Greenpeace.

donderdag 27 mei 2010

Geweld tegen deskundigen neemt toe

In alle Europese landen is de haat tegen externe deskundigen in het afgelopen half jaar toegenomen. Dat meldt het gezaghebbende Thomas Buffel Instituut (TBI), de Europese denktank tegen discriminatie en onderdrukking van externe deskundigen.
Volgens Mary Darlington, prominent lid van het TBI, is de situatie alarmerend. Vorige week werd in Boedapest een deskundige op het gebied van fiscale risicobeheersing in elkaar geslagen. In Denemarken werd in februari een monument voor externe deskundigen beklad met graffiti. Sinds begin dit jaar zijn externe deskundigen in de EU ruim 400 keer het slachtoffer geweest van gewelddadige incidenten, twee keer zo veel als in heel 2009.

Darlington schrijft de toenemende vijandigheid toe aan een combinatie van factoren: “Allereerst zien we een groot wantrouwen jegens deskundigen in het algemeen. Mensen met kennis van zaken worden vaak gezien als een bedreiging voor het eigen gelijk. Van alle experts vormen de externe deskundigen de grootste groep, waardoor de angst en het wantrouwen toenemen. Ook de economische crisis speelt een grote rol. In tijden van crisis keren mensen terug naar vertrouwde waarden en groeit de vijandigheid jegens alles wat onbekend is. Een van de schrijnende gevolgen daarvan is het oprukkende geweld tegen externe deskundigen. We zien dit in alle Europese landen, met uitzondering van Frankrijk, Luxemburg, Zweden, Portugal, Letland, Nederland, Spanje, Ierland, Moldavië, Duitsland, Oekraïne, Oostenrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Servië, België, Litouwen en Tsjechië, omdat deze landen geen gegevens bijhouden over discriminatie van externe deskundigen. Toch kunnen we vaststellen dat er sprake is van een Europees probleem.”


De bevindingen van het Thomas Buffel Instituut komen niet als een verrassing voor Lady Gaga, die in 2007 promoveerde op de ‘onderdrukking en demonisering van externe deskundigen in de post-maoïstische samenleving van West-Europa’. Gaga concludeerde drie jaar geleden al dat de weerzin tegen experts in heel Europa zou toenemen.
Gaga: “In elke beschaving waarin individualisering samengaat met economische neergang, zien we vroeg of laat een beweging ontstaan die zich richt tegen externe deskundigen. We zagen dit in de nadagen van het Romeinse Rijk, we zagen het tijdens de ondergang van de Azteken en we zien het nu opnieuw in post-maoïstisch Europa. Van de Inca’s is bekend dat externe deskundigen op wrede wijze geofferd werden aan hun goden. Wat dat betreft ben ik geneigd het huidige geweld te relativeren.”

Het Thomas Buffel Instituut roept Europese politici op met maatregelen te komen die het geweld moeten tegengaan: “Uiteindelijk zijn onze meest fundamentele rechten in het geding. Mensenrechten gelden altijd voor iedereen en overal, dus ook voor externe deskundigen.”, aldus Mary Darlington.

zaterdag 22 mei 2010

Rutte bekent echtelijke affaire
Wat al dagenlang gesuggereerd werd in de roddelpers, is nu dan eindelijk bevestigd: VVD-leider Mark Rutte heeft al enkele jaren een echtelijke relatie. Rutte bekent in een verklaring dat hij sinds 1999 een echtgenote heeft. De verklaring komt na een week van aanhoudende geruchten rond zijn privéleven.

“De afgelopen dagen zijn er in de media ondermijnende berichten verschenen over mijn privésituatie. Deze publicitaire aandacht vormt een grote last voor mij en mijn omgeving. Om die reden heb ik besloten aan alle onduidelijkheid een einde te maken door te bekennen dat ik sinds 1999 een echtelijke relatie heb met een meerderjarige vrouw, bij wie ik sinds 2003 een echtelijke zoon heb. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie en op deze plek wil ik dan ook mijn oprechte excuses aanbieden, in de eerste plaats aan mijn minnares en mijn twee buitenechtelijke kinderen.”

De ophef over de echtelijke avonturen van de VVD-leider ontstond vorige week, na het uitlekken van geruchtmakende trouwfoto’s van Rutte. Het campagneteam van de VVD wilde aanvankelijk niet reageren, maar de publicitaire druk bleek uiteindelijk te groot.

Rutte blijft voorlopig nog wel aan als fractievoorzitter en lijsttrekker voor de VVD, al zijn er binnen zijn eigen partij geluiden dat hij zou moeten opstappen: “Een politiek leider wiens echtelijke escapades op straat liggen, kan niet meer geloofwaardig functioneren.”, aldus een anonieme burgemeester van Den Haag. Partijvoorzitter Opstelten reageerde gelaten op de commotie: “Het is een pijnlijke zaak. Toch denk ik dat we Mark ook de tijd moeten gunnen om zijn privésituatie op orde te brengen.”

zondag 16 mei 2010

Interview Job Cohen


"Ons land wordt gegijzeld door een elite van integere en capabele mensen die het voor het zeggen hebben."

Meneer Cohen, welkom, hoe gaat het met u?
Daar zullen we naar moeten kijken.

Inderdaad, wat zijn uw plannen met de hypotheekrenteaftrek?
Dat zullen we moeten bekijken, ik denk wel dat het van groot belang is dat we heel goed moeten kijken hoe we daar naar moeten kijken, juist ook in het belang van allerlei zaken die daarmee te maken hebben, dus vandaar ook dat ik zeg, wees daar voorzichtig mee.

Ja.
Niet iedereen zal dat een prettige boodschap vinden, maar we zullen dat toch echt onder ogen moeten zien.

Moet Nederland een bijdrage leveren aan een politiemissie in Afghanistan, ook als die beschermd wordt door 200 Nederlandse militairen?
Wij hebben steeds gezegd, wij hebben geen enkel bezwaar tegen een militaire missie, waarbij Nederlandse militairen vechten tegen de Taliban en op die manier strijden tegen het internationale terrorisme. De enige voorwaarde is dat het voor onze achterban volstrekt helder moet zijn dat we daar niet bezig zijn met een militaire missie waarbij Nederlandse militairen vechten tegen de Taliban en op die manier strijden tegen het internationale terrorisme.

Helder. Weet u hoe hoog de staatsschuld van de Nederlandse overheid op dit moment is?
Eh, nee dat getal ken ik niet, maar ik weet wel dat die schuld een bepaalde hoogte heeft en dat is ook de reden dat ik dus zeg van wees daar voorzichtig mee. Bovendien zien we ook op dit moment weer allerlei ontwikkelingen die ook hun eigen betekenis hebben, dus wat dat betreft zeg ik er is nog veel te doen, al zullen we toch ook heel goed moeten kijken naar hoe we daar op een verstandige manier mee omgaan, juist ook vanwege de situatie zoals die op dit ogenblik is, maar daar hoort ook bij dat je je verantwoordelijkheid neemt en in dat opzicht denk ik dat we daar ook op een goede manier op in moeten spelen, zeker ook als je kijkt naar de verschillende factoren die daarbij van belang zijn, dus daarom zeg ik ook van laten we daar nou nog ‘s goed naar kijken, juist ook om te zien waar we eventueel ervoor kunnen zorgen dat we zaken kunnen verbeteren en daar waar dat dus niet kan, moet je ook kunnen zeggen helaas en daarmee basta, maar nogmaals dat hangt dus van de situatie af dus laten we daar vooral voorzichtig mee zijn. Daar is volgens mij geen woord Spaans bij.

Nee, nouja, basta misschien.
Da’s Italiaans.

Zou goed kunnen, wat zijn uw hobby’s?
Ik houd van wandelen en koken. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat er tijdens het koken tal van zaken zich kunnen voordoen, dat geldt overigens ook voor het wandelen en dat is voor ons dus ook aanleiding om te zeggen van jongens, wees daar nu voorzichtig mee.

Wat is uw visie op de AOW?
Weet u, dat is nu echt zo’n vraag waarvan ik denk, wat heeft het voor zin dat ik daar nu antwoord op geef. Iedereen heeft het volste recht om met verstandige plannen te komen die van grote politieke moed en visie getuigen, maar het heeft geen enkele zin dat ik daar iets verantwoordelijks over ga zeggen.

U heeft het vaak over bindend leiderschap, wat bedoelt u daarmee?
Ik wil graag kijken hoe we een dialoog op gang kunnen brengen tussen bekwame mensen met kennis van zaken en halve garen met kwade bedoelingen. Wat we nu nog te vaak zien is dat allerlei verstandige mensen met veel expertise beslissingen nemen, zonder dat ze luisteren naar mensen die er de ballen verstand van hebben. Dit vergroot de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Laten we nou zorgen dat ook die mensen die van toeten noch blazen weten meer te zeggen krijgen, zodat we een fatsoenlijke samenleving krijgen waarin we het uiteindelijk samen doen.

"We mogen ons er niet bij neerleggen dat de hoogte van je IQ voorspelt of je wel of niet naar de universiteit kunt."

Wij kiezen niet voor een samenleving waarin je alleen maar mag meedoen als je welwillend en te goeder trouw bent. Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen meetelt, een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, voor terroristen en weldoeners, voor imbecielen en genieën. We mogen ons er niet bij neerleggen dat de hoogte van je IQ voorspelt of je wel of niet naar de universiteit kunt. Ons land wordt gegijzeld door een elite van integere en capabele mensen die het voor het zeggen hebben. Ik wil de komende jaren mijn bijdrage leveren om dat te veranderen, al is het natuurlijk heel goed mogelijk dat ik helemaal ongelijk heb.

Ik zou er maar voorzichtig mee zijn. Dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.

Ja en daarmee komen we aan het einde van de wereldgeschiedenis voor dit moment, volgende week zijn we er niet, ik wens u ook namens de collega’s nog een heel prettige apocalyps, dag.

Willy Claes (71) zet koffie
Oud-secretaris-generaal van de NAVO, Willy Claes is vanochtend op 71-jarige leeftijd in zijn woning in Diest koffie gaan zetten.

Claes was tot vijf keer toe vice-premier van België en sinds 1983 Minister van Staat. Hij begon zijn loopbaan bij de Jonge Socialisten in Limburg. Na een studie politieke en diplomatieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Brussel werd hij in 1964 gemeenteraadslid in Hasselt. Later werd hij kamerlid en minister, eerst van Onderwijs, later van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. In 1994 werd hij secretaris-generaal van de NAVO, waar hij door een smeergeldaffaire niet lang bleef. In 1995 trad hij af, waarna het Hof van Cassatie hem voor vijf jaar zijn burgerrechten afnam. Claes zou niet terugkeren in de actieve politiek.

Vrienden en oud-collega’s uit binnen- en buitenland roemen de kwaliteiten van Claes. Oud-premier Dehaene reageerde aangedaan op het nieuws over zijn voormalige vicepremier: “Willy Claes was een markante minister die veel heeft betekend voor België en Europa.”

Willy Claes is (in 2006) 68 jaar geworden.

zondag 9 mei 2010

Telescoop ontdekt Denemarken

Denemarken ontdekt door telescoop

Een Afrikaanse ruimtetelescoop heeft gisteren Denemarken ontdekt. De Mubaki-telescoop van de inheemse Tugoi-stam uit Tanzania werd in 2008 het heelal ingestuurd om op zoek te gaan naar sporen van leven buiten het traditionele leefgebied van de Tugoi.

De primitieve stam, die voornamelijk van veeteelt leeft, besloot twee jaar geleden op zoek te gaan naar nieuwe leefgebieden met meer schoon drinkwater. Gisteren kwamen de eerste beelden binnen in het ruimtevaartcentrum van de Tugoi. Op de eerste foto’s is het noordelijke deel van het Deense vasteland te zien.
Volgens stamhoofd Ngogo Mubaki, die de telescoop ontwikkelde, is nog niet duidelijk of er in Denemarken voldoende schoon drinkwater of intelligent leven aanwezig zijn. De stam zal in 2011 een onbemande raket naar het Scandinavische land sturen om verder wetenschappelijk onderzoek te doen.