dinsdag 29 juni 2010

Oeuvre Mariah Carey op muziek gezet

Goed nieuws voor bestaande individuën: de nummers van Mariah Carey zijn eindelijk op muziek gezet. Componisten uit meer dan 21 landen werkten ruim 15 jaar aan het megaproject. Het resultaat, een cd-box met het gehele oeuvre van Carey, werd gisteren gepresenteerd in een platenzaak in Los Angeles.
Volgens de Amerikaanse arrangeur en componist Axel Wesmond viel het niet mee om het oeverloze gekreun van Mariah Carey om te zetten in daadwerkelijke muziek: “Het was geen pretje. We hebben vele uren van haar stemgeluid honderden keren moeten herbeluisteren voor we in de verste verte iets van een melodie ontdekten. Daar zijn we vervolgens mee aan de slag gegaan, met uiteraard veel artistieke vrijheid. We waren ook heel blij dat we een echte zangeres (Regina Spektor, red.) bereid hebben gevonden om onze composities te vertolken.”

Volgens de componisten, die voor hun werk een overheidssubsidie kregen van 20 miljoen dollar, vormt de cd-box een dragelijk alternatief voor de nummers van Mariah Carey. Het Australische radiostation Nova 100 FM heeft al laten weten voortaan alleen nog de nieuwe nummers te draaien, zodat men niet langer afhankelijk is van het kattengejank van Carey.

woensdag 23 juni 2010

Nederland mogelijk geregeerd door auto
Koningin Beatrix heeft informateur Uri Rosenthal (VVD) een nieuwe opdracht meegegeven. Rosenthal zal de komende dagen onderzoeken of het land geregeerd zou kunnen worden door een auto. Een mogelijke coalitieregering van politieke partijen lijkt daarmee definitief van de baan. Het is voor het eerst dat de mogelijkheid van een regering met een auto serieus wordt onderzocht.

Rosenthal begon op 12 juni met zijn werk als informateur. Aanvankelijk werd gezocht naar een werkbare coalitie voor een parlementair meerderheidskabinet, maar alle verkenningen tot mogelijke coalities liepen op niets uit. Volgens Rosenthal is nu de fase aangebroken van onorthodoxe oplossingen: “Door de economische crisis en de complexe verkiezingsuitslag hebben we te maken met een zeer uitzonderlijke situatie. Op basis van mijn verkennende gesprekken heb ik moeten concluderen dat een conventioneel kabinet in de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Dit betekent dat we nu heel serieus zullen moeten kijken naar onorthodoxe mogelijkheden. De majesteit heeft mij verzocht als eerste de meest kansloze opties te onderzoeken. Ik zal dus allereerst verkennen of het land geregeerd zou kunnen worden door een auto en zo ja, welke merken daarvoor in aanmerking komen.” Vanaf morgen zal Rosenthal gesprekken voeren met zeven autodealers, waaronder die van Peugeot, Audi, Honda en Renault.

Door de nieuwe opdracht van de informateur staat de politiek voorlopig buitenspel. VVD-leider Mark Rutte sprak geen voorkeur uit voor een bepaald automerk: “Ik wacht af wat de informateur nu gaat doen. Ik denk verder dat de autodealers nu echt aan zet zijn en het is nu niet aan mij om op voorhand automerken uit te sluiten. Ik denk wel dat als je kijkt naar de complexe verkiezingsuitslag, dat het niet voor de hand ligt om nu met een Franse auto aan te komen, maar nogmaals, ik ga verder dus niet vooruitlopen op de uitkomsten van het informatieproces.”

Als de informatiepoging met een van de auto’s succesvol zou zijn, wordt Nederland het eerste land ter wereld dat geregeerd wordt door een auto.

maandag 21 juni 2010

Val Berlijnse muur blijkt schwalbe

Britse historici beweren dat de val van de Berlijnse muur in 1989 in werkelijkheid een schwalbe was. Volgens historicus Christopher Jackson van de Universiteit van Oxford is op videobeelden duidelijk te zien dat de muur wel erg makkelijk naar de grond gaat: “We hebben de beelden nu ruim twintig jaar onderzocht en bij ons is er geen twijfel meer. De muur werd nauwelijks geraakt en liet zich expres vallen. Het is eigenlijk een schande dat men dat destijds niet gezien heeft.”
Volgens Jackson hadden de grenzen tussen Oost- en West-Berlijn nooit geopend mogen worden. “De Duitse eenwording is gerealiseerd op grond van een onrechtmatige beslissing. Op basis van de beelden is het volstrekt onterecht dat er destijds een einde kwam aan een tijdperk. Uiteraard is het te laat om dat nu nog terug te draaien, maar we willen wel aangeven dat ook de val van de muur op typisch Duitse wijze tot stand kwam.”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel distantieert zich van de Britse aantijgingen. Volgens Merkel werd de muur wel degelijk geraakt en zijn de grenzen terecht geopend.

zaterdag 19 juni 2010

Dode allochtonen vaker werkloos

Dode allochtonen doen het slecht op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit recent onderzoek van het onderzoeksbureau Nyfer. Met name dode Marokkanen doen het slecht. Als belangrijkste reden wordt genoemd dat levenloze immigranten nauwelijks Nederlands spreken. Ook de economische crisis heeft een negatieve invloed.

De politiek reageert verdeeld op de bevindingen van Nyfer. VVD-parlementariër Fred Teeven noemt de uitkomsten schokkend: “De uitkomsten zijn schokkend.” Volgens kamerlid Martijn van Dam van de Pvda moet vooral naar de positieve uitkomsten gekeken worden: “Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat dode allochtonen niet significant vaker in de criminaliteit terechtkomen dan dode autochtonen. Bovendien moeten we niet overdrijven. Natuurlijk zijn dode allochtonen iets vaker werkloos dan levende allochtonen, maar dat verschil is ook weer niet extreem groot, dus laten we er vooral niet te somber over doen.”

zaterdag 12 juni 2010

Volmaakt geluk steeds populairder

Volmaakt geluk wordt steeds populairder. Dat blijkt uit een landelijke enquête van RKC Waalwijk. Dacht twee jaar geleden nog 80% van alle Nederlanders positief over de notie van volkomen gelukzaligheid, nu ligt dat percentage op 82%. Als belangrijkste verklaring noemen de spelers van RKC dat er tegenwoordig meer informatie is over volmaakt geluk.
De waardering voor uitzichtloze ellende blijkt overigens sterk af te nemen. Slechts 1,5% van de ondervraagden staat positief tegenover dit fenomeen, 14% minder dan een paar jaar geleden.

zondag 6 juni 2010

Ornst Keijt Foundation verliest subsidie

De omstreden Ornst Keijt Foundation van weldoener Ornst Keijt zal vanaf 2011 geen financiële steun meer krijgen van de Europese Commissie. Volgens Eurocommissaris van Ontwikkelingssamenwerking Andris Piebalgs voldoet de stichting niet aan de Europese efficiëntiecriteria voor kleinschalige liefdadigheidsprojecten.

De Ornst Keijt Foundation werd opgericht in 2007 door de rechtshandige industrieel Ornst Keijt. De foundation zet zich in voor onzichtbare kinderen in ontwikkelingslanden. Keijt: “Ruim tien miljoen kinderen in Afrika zijn onzichtbaar. Vaak worden ze onzichtbaar geboren en de meesten blijven hun hele leven kampen met onzichtbaarheid. Ze hebben een zwaar leven. In veel traditionele culturen ligt er nog een taboe op onzichtbaarheid, waardoor onzichtbare kinderen vaak worden verwaarloosd en gediscrimineerd. De Ornst Keijt Foundation probeert deze kinderen te helpen door aparte scholen en ziekenhuizen te bouwen, speciaal voor onzichtbare kinderen.”


De afgelopen jaren bouwde Keijt zeventien speciale scholen en twaalf ziekenhuizen, onder meer in Oeganda, Kenia en Malawi. Zichtbare kinderen zijn er niet welkom. Ze worden consequent geweigerd, omdat het werk van de foundation uitsluitend gericht is op de emancipatie van onzichtbare kinderen. Voor de Europese Commissie is deze handelswijze onaanvaardbaar. Eurocommissaris Piebalgs: “Onze juridisch specialisten zien grote bezwaren bij de discriminatie van zichtbare kinderen. Daarnaast heb ik te maken met de criteria op het gebied van efficiëntie. Door de onzichtbaarheid van de betrokkenen is er een structureel probleem met de transparantie. Dat maakt een goede analyse van het rendement van de foundation onmogelijk.”

Ornst Keijt is niet op verontwaardigd over het stopzetten van de Europese subsidie: “Ik ben niet verbaasd. Al bij het bedenken van de foundation, vermoedde ik al dat dit een probleem zou kunnen vormen. Ergens hebben ze ook wel een punt.” Of Keijt het intrekken van de financiële steun zal gaan aanvechten, weet hij nog niet. “Op dit moment ben ik me vooral aan het beraden over waar ik de afgelopen drie jaar eigenlijk mee bezig ben geweest.”

dinsdag 1 juni 2010

Staking Italiaanse maffia voorbij
De staking bij de Italiaanse maffia is na drie weken eindelijk voorbij. De belangrijkste vakbonden voor maffiosi bereikten gisteren een akkoord met de regering van premier Berlusconi. De maffiabazen eisten meer vrije dagen voor drugsbaronnen, een eis die lange tijd onbespreekbaar was voor de Italiaanse regering. Nadat vorige week een overheidsfunctionaris werd gefolterd met behulp van een ijzeren staaf, kwamen de besprekingen in een stroomversnelling.

In het bereikte compromis betalen de drugsbaronnen geen belasting meer en krijgen ze elf maanden aan op te nemen vakantiedagen. Maurizio Sacconi, Minister van Sociale Zaken en partijgenoot van Berlusconi, noemt het akkoord een belangrijke doorbraak voor het land: "De maffia spelen een zeer dynamische rol in vele lagen van onze samenleving. Het is van vitaal belang dat er goede verstandhoudingen zijn tussen de bovenwereld en de onderwereld. Ik ben blij dat we er uiteindelijk samen uit zijn gekomen en ik denk ook dat dit een compromis is dat goed te verdedigen is."

Door de staking van de afgelopen weken, bleven duizenden drugstransacties op de plank liggen. Ook criminele activiteiten werden opgeschort. Met name Sicilië werd zwaar getroffen door de staking. De Siciliaanse economie kreeg de afgelopen weken een terugval van 31% te verwerken, als gevolg van de moeizame onderhandelingen.