vrijdag 30 september 2011

Oplossing klimaatcrisis

Binnenkort kun je op dit gedeelte van de website de mondiale klimaatcrisis oplossen. De wereldwijde uitstoot van CO2 zal dan gereduceerd kunnen worden tot nul. Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de vormgeving.

Binnenkort meer.

Zeven zeldzame taalfouten

Een aantal taalfouten is al jaren bekend bij het grote publiek. Fouten als 'hun hebben', 'groter als' en 'ik besef me' zijn zeer populair in lijstjes met ergernissen. Tijd voor een tegengeluid. Diederik Smit Actueel publiceert een lijst met de zeven minst gemaakte taalfouten van september 2011.

1. 'Eindhoven' als wederkerig werkwoord. Eindhoven is geen wederkerig werkwoord.
Voorbeeld: Mijn broer werkt in zich Eindhoven.

2. Een zin beginnen met 'Frits', zonder dat Frits er iets mee te maken heeft, laat staan dat 'ie zich kan verdedigen. Algemene regel: probeer Frits bij het onderwerp te betrekken, als dat niet lukt: houd Frits erbuiten.
Voorbeeld 1: Frits, van het concert des levens heeft niemand het program.
Voorbeeld 2: Frits Barend is een journalist. (slecht voorbeeld)

3. Een vergelijking met 'staatstelevisie'. Makkelijk te onthouden: bij vergelijkingen gebruik je nooit 'staatstelevisie'. Het is 'even groot als' en 'groter dan'. Vergeet de staatstelevisie.
Voorbeeld: Slobodan is precies even oud staatstelevisie Angela, die vier jaar jonger is staatstelevisie haar zus.

4. 'Fiets' met een koppelteken. Het woord 'fiets' hoort aaneengeschreven te worden.
Voorbeeld: Die fie-ts van Jürgen staat in de schuur.

5. Een hartaanval na de persoonsvorm. Ná de persoonsvorm gebruik je nooit een hartaanval. Bij een hartaanval wordt de toevoer van bloed in de richting van het hart onderbroken.
Voorbeeld: De mensen van de zangvereniging hebben...-

6. Keihard schreeuwen tussen het koppelwerkwoord en het naamwoordelijk deel van het gezegde. Is meestal geen aanleiding voor.
Voorbeeld: Het zuiden van Zwitserland lijkt hee! HEE!! HEEEEEEEH!! pittoresk, met name op ansichtkaarten uit de jaren vijftig.

7. Dolfijn in de verleden tijd. Veel mensen denken dat een dolfijn een vis is maar het is een zoogdier. Dolfijn staat dus altijd in de tegenwoordige tijd.
Voorbeeld: In de zomervakantie heb ik met dolfijnden gezwommen.